Naised ja mehed. 2007. Women and Men 

ISBN 978-9985-74-443-7

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat A6. 64 lk
Ilmus: 17.11.2008

Taskuteatmik esitab valimiku statistikat olulisemate naisi ja mehi puudutavate näitajate kohta 2007. aastal võrdluses varasemate aastatega. Teatmik käsitleb rahvastiku, leibkondade, tervise, ajakasutuse, lastehoiu, hariduse, tööturu, sissetuleku ja kuritegevusega seotud teemasid. Info on esitatud tabelite ja diagrammidena. Mõeldud laiale kasutajaskonnale.

Vaata väljaannet