Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/09. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia 

ISSN 1736-7921

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat A4. 92 lk
Ilmus: 30.09.2009

Vaata väljaannet

Väljaande failid