Piirkondlik portree Eestist. Regional portrait of Estonia  (e-väljaanne)

ISSN 1736-8685
ISBN 978-9985-74-477-2

Eesti keeles
Formaat A4.
Ilmus: 30.09.2010

Uus elektrooniline väljaanne annab statistiliste võtmenäitajate alusel ülevaate Eesti maakondadest ja suurematest linnadest. Ülevaade põhineb riiklikul statistikal, lisaks esitatakse huvitavat informatsiooni muudest allikatest. Peale maakondade ja suuremate linnade portreede leiab väljaandest rohkelt Statistikaameti avaldatud statistikat, piirkondlikku arengut käsitlevate analüüside arhiivi, hulganisti teemakaarte ja huvitavaid jooniseid ning valiku võrreldavaid andmeid Balti riikide piirkondade kohta. Mõeldud piirkondlikust arengust huvitatuile.

Vaata e-väljaannet