Mehe kodu on maailm, naise maailm on kodu? Mans Home is the World, Womans World is her Home? 

ISBN 978-9985-74-500-7

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 128 lk
Ilmus: 31.10.2011

Kogumiku märksõnad on naised ja mehed ning kodu ja tööelu ühitamine. Analüüsitakse naiste ja meeste ajakasutust, töövõimet ning haridust. Vaatluse all on ka vaba aeg ja töövõime taastamine. Artiklikogumikus esitatud omavahel seotud näitajad annavad tervikliku pildi naiste ja meeste käitumismustritest ning positsioonist igapäevaelus. Mõeldud valdkonnast lähemalt huvitatuile.

Vaata väljaannet