Laste heaolu. Child Well-Being 

ISBN 978-9985-74-533-5

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 176 lk
Ilmus: 20.12.2013

Kuidas elavad Eesti lapsed? Kui lastesõbralik on Eesti ühiskond? Kogumik analüüsib laste elu eri aspekte – sotsiaal-majandusliku keskkonna mõju igapäevasele eluolule, laste kasvukeskkonda, elamistingimusi ja vaba aja sisustamise võimalusi, vaesust ja sotsiaalset kaitset, õpikeskkonda, õpilaste tervist ja tervisekäitumist. Käsitletakse ka elu pahupoolt – alaealiste toime pandud süütegusid ja alaealiste kuritegude ohvriks langemist. Analüüsitakse sündimust, lastega leibkondade elujärge ja ajakasutust.

Kogumiku „Laste heaolu“ esitlusseminar toimub 14. jaanuaril 2014 kell 11.00-13.30 Õiguskantsleri Kantseleis, Kohtu tänav 8, Tallinnas.

Vaata väljaannet

Kogumiku esitlusseminar