Eesti rahvastik. Hinnatud ja loendatud 

ISBN 978-9985-74-589-2

Eesti keeles
Formaat B5. 184 lk
Ilmus: 28.11.2014
Korrigeeritud: 06.01.2015

Raamat käsitleb Eesti rahvastiku arengut statistilises võtmes, kasutades niihästi viimase rahvaloenduse andmeid kui ka teiste uuringute tulemusi võrdlemaks Eestit teiste Euroopa riikidega. Materjal on esitatud pigem matemaatiku-statistiku kui demograafi vaatenurgast, kusjuures loenduse kirjeldamisel on lähteks vahetult selles protsessis osalenud ja osaliselt seda suunanud inimese kogemus. Raamatu võib mõtteliselt jagada kolme ossa. Esimeses osas on juttu rahvastiku hindamisest ja loendamisest. Teine, kõige mahukam osa esitab lühidalt kõigi 2011. aasta rahvaloenduse tulemuste analüüsi Eesti tasandil, enamiku tunnuste puhul tuuakse võrdlusi ka teiste Euroopa riikidega. Kolmas osa on kõige matemaatilisem ja pöördub tagasi hinnangute juurde, selle osa keskmes on rahvastiku prognoosimine.

Sisukord

  • Rahvastiku hindamine ja loendamine
  • Rahvastiku koosseis ja paiknemine Eestimaa pinnal
  • Rahvuslik ja riiklik identiteet
  • Eesti inimressursi kvaliteet: haridus ja tervis
  • Inimene ühiskonnas. Töö ja positsioon
  • Leibkond ja perekond
  • Eluruum ja elamistingimused
  • Rahvaarvu täpsustamine ja ennustamine
Vaata väljaannet