Eesti Statistika Kvartalikiri. 4/14. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia 

ISSN 1736-7921

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 76 lk
Ilmus: 23.12.2014

Kvartalikiri sisaldab eri valdkondade artikleid ühiskonnas olulistel ja päevakajalistel teemadel. Iga number pakub ka valitud statistikauudiseid nii Eesti kui ka teiste riikide kohta. Peale selle leiab kvartalikirjast majanduse ja sotsiaalelu põhinäitajate aegread ning diagrammid, samuti Eesti, Läti ja Leedu võrdlusandmed. Väljaandes avaldatakse ka ülevaateid statistika tegemise põhimõtete ja metoodika kohta.

Sisukord

  • Eesti põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksportijate käekäik aastail 1993–2013
  • Tööjõukulu ja selle muutus aastail 2008–2012
  • Olulisemad muutused Eesti põllumajanduses pärast 2010. aasta loendust
Vaata väljaannet