Eesti piirkondlik areng. 2015. Regional Development in Estonia 

ISSN 1736-8693
ISBN 978-9985-74-574-8

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 276 lk
Ilmus: 30.11.2015

Kogumikus antakse ülevaade Eesti piirkondlikust arengust eelkõige maakondlikul ja omavalitsusüksuste tasandil. 2015. aasta kogumik koondab artikleid, kus analüüsitakse Eesti maaelu arengut. Artiklid käsitlevad maapiirkondade rahvastikus, majanduses ja sotsiaalelus toimuvat. Traditsiooniliselt jälgitakse Eesti regionaalarengu strateegias püstitatud eesmärkide täitmist.

Hind 14,00 EUR

Telli trükis Vaata väljaannet