Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/15. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia 

ISSN 1736-7921

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 168 lk
Ilmus: 25.03.2015

Kvartalikiri sisaldab eri valdkondade artikleid ühiskonnas olulistel ja päevakajalistel teemadel. Iga number pakub lisaks valitud statistikauudiseid nii Eesti kui ka teiste riikide kohta. Peale selle leiab kvartalikirjast majanduse ja sotsiaalelu põhinäitajate aegread ning diagrammid, samuti Eesti, Läti ja Leedu võrdlusandmed. Väljaandes avaldatakse ka ülevaateid statistika tegemise põhimõtete ja metoodika kohta.

Sisukord

  • Viljandi vald stardijoonel
  • Tartu eeslinnastumine
  • Sotsiaalne ettevõtlus Eestis
  • Leibkonnad ja perekonnad registripõhises loenduses

Hind 14,00 EUR
Aastatellimuse hind 48,00 EUR

Telli trükis Vaata väljaannet