Jaga

Saada e-kiri

E-kirja andmedLoe Statistikaameti veebilehelt

Soolise võrdõiguslikkuse näitajad. Indicators of Gender Equality
https://www.stat.ee/valjaanne-2015_soolise-vordoiguslikkuse-naitajad