Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/17. Quarterly Bulletin of Statistics EstoniaTellimuse hind 14,00 EUR