Majanduse ja tööturu trendid. Economic and Labour Market Trends 

ISBN 978-9985-74-614-1

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 184 lk
Ilmus: 29.09.2017

Kogumik annab ülevaate Eesti tööturu ja majanduse arengutest. Olulisel kohal on majanduse ja tööturu seoste, muutuste ja nende põhjuste analüüs ning võrdlus teiste Euroopa riikidega.

Hind 17,00 EUR

Telli trükis Vaata väljaannet