Eesti piirkondlik areng. 2018  (e-väljaanne)

ISSN 1736-8693
ISBN 978-9985-74-618-9

Eesti keeles
200 lk
Ilmub: Märts 2019

Kogumikus antakse ülevaade Eesti piirkondlikust arengust maakondade ja omavalitsusüksuste tasandil. Jälgitakse Eesti regionaalarengu strateegias püstitatud eesmärkide täitmist ja kirjeldatakse piirkondliku arengu haldusreformijärgset stardipositsiooni. Artiklid käsitlevad rahvastikus, majanduses ja sotsiaalelus toimuvat. Andmete tõlgendamist hõlbustavad peamiste mõistete määratlused koos metoodiliste selgitustega. Esitatud on tabel omavalitsusüksuste võtmenäitajatega.

Telli ilmumise teavitus