Viktoriin on lõppenud

Võitjad kuulutame välja meie Facebooki ja Instagrami lehel.


Õiged vastused


1. Millise riigi elanikud loevad päevas keskmiselt kõige rohkem?

Eesti


2. Eesti rahvaarv oli 1. jaanuaril 2018?

1,32 miljonit


3. Kui suur oli keskmine palk 2017. aastal?

1221


4. Millises Euroopa riigis on 100 mehe kohta kõige rohkem naisi (117,7 naist)?

Läti


5. Millises internetikasutuse valdkonnas oli 2016. aastal Eesti EL riikide seas Soome järel II kohal?

Internetipangandus