Nime Õnne nimepäev on 29. august.

Eesnime Õnne statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Õnne 362 naisel. Õnne on populaarsuselt 397. naisenimi.

Vanim Õnne on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Õnne on keskmiselt 55 aasta vanune (mediaanvanus on 55).

Kõige populaarsem on eesnimi Õnne vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,82.

Kõige rohkem on eesnimega Õnne sündinuid märtsis, kokku 41.

Kõige populaarsem on eesnimi Õnne Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,20.