Nimede statistika

Noppeid ajaloost: kodakondsus ja sünnikoht

Statistikablogi

2016. aastal tähistab Eesti statistikasüsteem 95. aastapäeva. Eesti Vabariigis asutati 1. märtsil 1921 Riigi Statistika Keskbüroo, mille juhiks sai Albert Pullerits. Seda kuupäeva võibki pidada Eesti statistika sünnipäevaks. Statistikaamet avaldab aasta jooksul huvitavamaid noppeid 1920. aastate statistikaväljaannetest võrdluses sama valdkonna viimatiavaldatud näitajatega.

Noppeid ajaloost: kodakondsus ja sünnikoht

Loe edasi

Suurandmed statistikas

Statistikablogi
Ene-Margit Tiit

Et statistikas on andmete kogumine kõige ressursimahukam protseduur, on suurandmete kasutamine statistikutele väga ahvatlev, eriti juhul, kui õnnestuks suurandmetega asendada uuringute või loenduste käigus kogutavaid andmeid. Samas on oluline selgeks teha suurandmete rakendatavuse piirid – tegemist pole universaalse meetodiga, mis asendaks kõike varasemat.

Loe edasi

Kas Statistikaamet mängib hasartmänge?

Statistikablogi
Ebu Tamm

Kui kõik vajalikud andmed oleksid õigel ajal käes ja kvaliteetsed, oleks riikliku statistika tegemine puhas rõõm. Tegelikkuses on andmekogumine statistika tegemise protsessi kõige vaevalisem ja kallim osa. Sellepärast peab alati hoolikalt kaaluma, milliseid andmeid on vaja ja kuidas neid koguda.

Diagramm: Registreeritud, tegutsevad ja andmeedastuskohustusega äriühingud

Loe edasi

Tootjahinnaindeks juulis langes

pressiteade nr 94

Tööstustoodangu tootjahinnaindeksi muutus oli 2016. aasta juulis võrreldes juuniga -0,3% ja võrreldes eelmise aasta juuliga -1,0%, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Üks statistiline päev 1991. ja 2015. aastal

Statistikablogi

Millised sündmused leidsid aset ühe statistilise päeva jooksul 1991. ja 2015. aastal, leiad infograafikult.

Head saabuvat taasiseseisvumispäeva!

Infograafik: Üks statistiline päev

Loe edasi

25 aastat taasiseseisvunud Eesti Vabariiki

Statistikablogi
Mihkel Servinski, Marika Kivilaid, Greta Tischler

Laupäeval, 20. augustil on Eesti iseseisvumise taastamise 25. aastapäev. Kas 25 aastat on ühe riigi elus pikk aeg? Vastus sõltub paljuski taustsüsteemi valikust. Kas Eesti Vabariigis 25 aasta jooksul toimunud muutused on väikesed, suured või väga suured, jätame lugejate otsustada. Otsustamisele pakume abiks killukesi riiklikust statistikast.

Diagramm: Hõivatute koosseisu muutus tegevusala järgi

Loe edasi

Tööealise elanikkonna aktiivsus tööturul kasvas

pressiteade nr 93

Töötuse määr oli 2016. aasta II kvartalis 6,5% ning tööhõive määr 66,9%, teatab Statistikaamet. Tööturul aktiivsete inimeste arv tõusis esmakordselt üle 700 000.

Diagramm: Tööturul aktiivsete ja mitteaktiivsete arv

Loe edasi

II kvartalis kasvas majandus 0,6%

pressiteade nr 92

Esialgsetel andmetel suurenes Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2016. aasta II kvartalis võrreldes 2015. aasta II kvartaliga 0,6%, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Juunis majutusettevõtetes peatunud turistide arv kasvas

pressiteade nr 91

Majutusettevõtetes peatus 2016. aasta juunis 345 600 sise- ja välisturisti, mida oli 7% enam kui eelmise aasta juunis, teatab Statistikaamet. Suurenes nii välis- kui ka siseturistide arv.

Loe edasi

Eesti päritolu alkoholi eksport I poolaastal kasvas

Statistikablogi
Hanna Pook, Evelin Puura

Eestis toodetud alkoholi koguseline eksport kasvas 2016. aasta I poolaastal võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8%. Kodumaiste käsitööõllede eksport on sama perioodi võrdluses suurenenud 81 korda ja neid eksporditi 2016. aasta I poolaastal 18 riiki.

Diagramm: Eesti päritolu alkoholi ekspordi koguseline jaotus

Loe edasi