Tööstustoodangu tootjahinnaindeks juunis langes

pressiteade nr 85

Tööstustoodangu tootjahinnaindeksi muutus oli 2014. aasta juunis võrreldes maiga -0,2% ja võrreldes 2013. aasta juuniga -3,1%, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Ehitushinnaindeksi langus jätkus II kvartalis

pressiteade nr 84

Ehitushinnaindeksi muutus oli 2014. aasta II kvartalis võrreldes I kvartaliga -0,7% ja võrreldes eelmise aasta II kvartaliga 0,8%, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Mais peatus majutusettevõtetes mullusest rohkem turiste

pressiteade nr 83

Mais peatus majutusettevõtetes 274 000 turisti, teatab Statistikaamet. Välisturiste oli 2% ja siseturiste 9% rohkem kui eelmise aasta mais.

Loe edasi

Mais kaubavahetus kahanes

pressiteade nr 82

Kaupade eksport kahanes 2014. aasta mais 9% ja import 4% võrreldes eelmise aasta sama kuuga, teatab Statistikaamet. Ekspordi ja impordi langust mõjutas oluliselt elektriseadmete ja mehaaniliste masinate kaubavahetuse vähenemine.

Loe edasi

Tarbijahinnaindeksi aastamuutust mõjutas juunis enim elekter

pressiteade nr 81

Tarbijahinnaindeksi muutus oli 2014. aasta juunis võrreldes maiga 0,0% ja võrreldes eelmise aasta juuniga –0,4%, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Mais tööstustoodangu kasv jätkus

pressiteade nr 80

Tööstusettevõtted tootsid 2014. aasta mais 2% rohkem toodangut kui eelmise aasta mais, teatab Statistikaamet. Toodang suurenes nii töötlevas tööstuses kui ka mäetööstuses ja energeetikas.

Diagramm: Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend

Loe edasi

Jaemüügi kasv aeglustus mais

pressiteade nr 79

Jaekaubandusettevõtete kaupade jaemüük suurenes 2014. aasta mais eelmise aasta maiga võrreldes püsivhindades 4%, teatab Statistikaamet. Kui aprillis kasvas jaemüük aastases võrdluses 8%, siis mais jaemüügi kasv aeglustus.

Diagramm: Jaekaubandusettevõtete jaemüügi mahuindeks ja selle trend

Loe edasi

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/14. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia

väljaanne

Sisukord

  • Uudisnoppeid statistika vallast
  • Metoodilised muudatused rahvamajanduse arvepidamise näitajate arvestuses
  • Mobiilpositsioneerimisandmete kasutamise võimalikkusest turismistatistika tegemisel
  • Eesti suuremad linnad võrdluses naaberriikide suuremate linnadega
  • Hariduslike valikute küsimus – kas kombineerida erinevaid õppesuundi?
  • Rahvastikustatistika metoodikast
  • Põhinäitajad
  • Eesti, Läti ja Leedu võrdlusandmed
Väljaande kaas

Loe edasi

Mida tähendab naise madalam palk?

Statistikablogi
Merle Paats, Maretta Lunev

Ebavõrdsuse mõõtmiseks ühiskonnas kasutatakse sageli soolise palgalõhe näitajat. Kuigi naiste ja meeste palgaerinevuse arvutamise metoodika on üsna lihtne, peidab näitaja endas üsna keerulisi põhjus-tagajärg seoseid.

Diagramm: Palgalõhe EL liikmesriikides, 2012

Loe edasi

Mini-faits sur lEstonie 2014

väljaanne

Populaarne taskuteatmik annab olulisemate statistiliste näitajate põhjal lühiülevaate Eesti eri eluvaldkondade arengust. Vaatluse all on keskkond, rahvastik, tervishoid, haridus, kultuur, tööturg, palk, rahvamajanduse arvepidamine, rahandus, tööstus, põllumajandus, väliskaubandus, turism jms. Põhjalikumalt käsitletakse viimasel aastal toimunut, võrdluseks on esitatud kümne viimase aasta, samuti teiste Euroopa Liidu riikide andmed. Lisatud on geograafilisi fakte Eestist ja infot valitsussüsteemi kohta, samuti oluliste Eesti veebilehtede aadressid. Info on esitatud tekstide, tabelite ja joonistena. Teatmik valmib koostöös Välisministeeriumiga ja on mõeldud kõigile, kes vajavad kiiret ja asjakohast ülevaadet Eesti kohta.

Väljaande kaas

Loe edasi