Nimede statistika

Statistika aastaraamat kirjeldab Eesti elu arvudes

pressiteade nr 86

Statistikaamet esitleb täna, 27. juulil kogumikku „Eesti statistika aastaraamat 2016“, mis annab statistilise ülevaate Eesti elust ja pakub võrdlusi teiste Euroopa Liidu riikidega.

Loe edasi

Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia

väljaanne

Traditsiooniliselt annab statistika aastaraamat ülevaate keskkonna, rahvastiku, sotsiaal- ja majanduselu olukorrast 2015. aastal võrdluses kolme-nelja varasema aastaga. Kokkuvõtliku pildi majanduses ja ühiskonnas toimunud muutustest annab majandus- ja sotsiaalülevaade, samuti Eestit iseloomustavad teemakaardid. Iga käsitletava valdkonna kohta on aastaraamatus ülevaatlik artikkel, mida täiendavad tabelid ja joonised. Eesti kohta maailmas aitavad iseloomustada võrdlused teiste riikidega. Raamatu lõpus on statistiliste mõistete ja definitsioonide tähestikuline loend ning sisujuht.

Väljaande kaas

Loe edasi

Tootjahinnaindeks tõusis juunis kuuga

pressiteade nr 85

Tööstustoodangu tootjahinnaindeksi muutus oli 2016. aasta juunis võrreldes maiga 0,6% ja võrreldes eelmise aasta juuniga -1,4%, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Ehitushinnaindeks pööras II kvartalis langusele

pressiteade nr 84

Ehitushinnaindeksi muutus oli 2016. aasta II kvartalis võrreldes I kvartaliga -0,6% ja võrreldes 2015. aasta II kvartaliga -1,3%, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Noppeid ajaloost: sündimus

Statistikablogi

2016. aastal tähistab Eesti statistikasüsteem 95. aastapäeva. Eesti Vabariigis asutati 1. märtsil 1921 Riigi Statistika Keskbüroo, mille juhiks sai Albert Pullerits. Seda kuupäeva võibki pidada Eesti statistika sünnipäevaks. Statistikaamet avaldab aasta jooksul huvitavamaid noppeid 1920. aastate statistikaväljaannetest võrdluses sama valdkonna viimatiavaldatud näitajatega.

Loe edasi

Alla poole ettevõtetest esitas EKOMARi tähtajaks

pressiteade nr 83

Tänavu hajutas Statistikaamet esimest korda ettevõtte kompleksse majandusaasta aruande (EKOMAR) esitamise tähtaegu ja sõltuvalt ettevõtte tegevusalast jäi see vahemikku 1.–8. juulini. Ligi 8000 aruandekohustusega ettevõttest esitas EKOMARi tähtajaks 44%.

Loe edasi

Mais kaubavahetus kasvas

pressiteade nr 82

Kaupade eksport kasvas 2016. aasta mais võrreldes eelmise aasta maiga 4% ja kaupade import 11%, teatab Statistikaamet. Kaupade sisseveo suurem kasv võrreldes väljaveoga suurendas kaubavahetuse puudujääki.

Diagramm: Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2014–2016

Loe edasi

Mais suurenes majutusettevõtetes peatunud turistide arv

pressiteade nr 81

Majutusettevõtetes peatus 2016. aasta mais 280 000 sise- ja välisturisti, mida oli 4% enam kui eelmise aasta mais, teatab Statistikaamet. Suurenes nii sise- kui ka välisturistide arv.

Loe edasi

Tarbijahinnaindeksi aastamuutust mõjutas juunis enim mootorikütus

pressiteade nr 80

Tarbijahinnaindeksi muutus oli 2016. aasta juunis võrreldes maiga 0,3% ja võrreldes eelmise aasta juuniga -0,4%, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Statistikaamet kohtus EKOMARi andmeesitajatega

pressiteade nr 79

Täna, 6. juulil toimunud Statistikaameti ja andmeesitajate kohtumisel räägiti riikliku statistika tegemiseks kogutavate andmete olulisusest, ettevõtete halduskoormuse vähendamiseks tehtud sammudest ning sunnirahast.

Loe edasi