Septembris tööstustoodangu tootmise kasv kiirenes

pressiteade nr 122

Tööstusettevõtted tootsid 2014. aasta septembris 4% rohkem toodangut kui eelmise aasta septembris, teatab Statistikaamet. Toodang suurenes töötlevas tööstuses, kuid vähenes energeetikas ja mäetööstuses.

Diagramm: Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend

Loe edasi

Jaemüügi stabiilne kasv septembris jätkus

pressiteade nr 121

Jaekaubandusettevõtete kaupade jaemüük suurenes 2014. aasta septembris eelmise aasta septembriga võrreldes püsivhindades 6%, teatab Statistikaamet.

Diagramm: Jaekaubandusettevõtete jaemüügi mahuindeks ja selle trend

Loe edasi

Muutuv majandus ja tööturg. Changes in the Economy and Labour Market

väljaanne

Sisukord

  • Eessõna
  • Sissejuhatus
  • Majanduse üldtrendid ja teadmistepõhine majandus
  • Ettevõtete eksporditegevuse ja tootlikkuse seosed: ülevaade teadustööde tulemustest
  • Uuenduslikkus väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes
  • Transiidisektori areng Eestis
  • Noored versus parimas tööeas ja vanemaealised tööturul
  • Haridustaseme mõju edule tööturul
  • Kutsehariduse omandanute edukus tööturul
  • Tööjõu vananemine ja vanemaealise tööjõu siirdumine pensionile
Väljaande kaas

Loe edasi

Noore statistiku preemia pälvis Kairiin Kütt

pressiteade nr 120

Täna, 21. oktoobril andis Statistikaameti peadirektor Andres Oopkaup üle Albert Pulleritsu nimelise noore statistiku preemia, mille pälvis Kairiin Kütt.

Loe edasi

Tööstustoodangu tootjahinnaindeks tõusis septembris kuuga

pressiteade nr 119

Tööstustoodangu tootjahinnaindeksi muutus oli 2014. aasta septembris võrreldes augustiga 0,2% ja võrreldes 2013. aasta septembriga -2,0%, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Ehitushinnaindeks pöördus taas tõusule

pressiteade nr 118

Ehitushinnaindeksi muutus oli 2014. aasta III kvartalis võrreldes II kvartaliga 0,3% ja võrreldes eelmise aasta III kvartaliga -0,2%, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Eesti põllumajandust iseloomustavad suured majapidamised ja hooldusniitjad

pressiteade nr 117

2013. aasta põllumajanduse struktuuriuuringu lõplike tulemuste põhjal oli Eestis 19 200 põllumajanduslikku majapidamist, kellest ligi 1000 suuremat tootjat annavad üle kolmveerandi põllumajandustoodangust, teatab Statistikaamet. Samas on ka 4500 põllumajanduslikku majapidamist, kes toodangut ei anna, vaid tegelevad ainult hooldusniitmisega.

Loe edasi

Augustis kaubavahetus vähenes

pressiteade nr 116

Pressiteadet on parandatud 10.10.2014. Palume lugeda õigeks tabelis punasega märgitud andmed.

Kaupade eksport kahanes 2014. aasta augustis 3% ja import 6% võrreldes eelmise aasta augustiga, teatab Statistikaamet. Ekspordi ja impordi vähenemist mõjutas enim mehaaniliste masinate, elektriseadmete ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade kaubavahetus.

Loe edasi

Augustis peatus majutusettevõtetes vähem turiste kui aasta tagasi samal kuul

pressiteade nr 115

Augustis peatus majutusettevõtetes 379 000 turisti, mis oli 2% vähem kui eelmise aasta augustis, teatab Statistikaamet. Suurenes sise- ja vähenes välisturistide arv.

Loe edasi

Kutse- ja kõrghariduse omandanute edukus tööturul kasvab

Statistikablogi
Kaia Kabanen

Statistikaameti andmetel on aastatel 2006–2012 kutse- või kõrghariduse omandanute töine tulu 2013. aastal eelnenud aastaga võrreldes suurenenud, kuid edukate õppesuundade ja koolide osas suuri muutusi ei ole.

Diagramm: Kutsekeskhariduse lõpetanute kuu keskmine töine sissetulek õppesuuna järgi, 2012, 2013

Loe edasi