Põllumajandus arvudes. 2013. Agriculture in Figures

väljaanne

Taskuteatmikust leiab infot Eesti põllumajanduse majandusnäitajate, põllumajandussaaduste ressursi ja selle kasutamise, põllukultuuride ning viljapuu- ja marjaaedade pinna, saagi ja saagikuse, loomade arvu ja loomakasvatustoodangu ning mineraal- ja orgaanilise väetise kasutamise kohta. Hea ülevaate Eesti põllumajanduse arengust annavad võrdlused eelmiste aastatega. Info on esitatud tabelite ja joonistena.

Väljaande kaas

Loe edasi

Statistika aastaraamat annab ülevaate Eesti elust arvudes

pressiteade nr 86

Statistikaamet esitleb täna, 25. juulil kogumikku „Eesti statistika aastaraamat 2014“, mis annab statistilise ülevaate Eesti elust ja pakub võrdlusi teiste Euroopa Liidu riikidega.

Loe edasi

Eesti statistika aastaraamat. 2014. Statistical Yearbook of Estonia

väljaanne

Traditsiooniliselt annab statistika aastaraamat ülevaate keskkonna, rahvastiku, sotsiaal- ja majanduselu olukorrast 2013. aastal võrdluses kolme-nelja varasema aastaga. Kokkuvõtliku pildi majanduses ja ühiskonnas toimunud muutustest annab majandus- ja sotsiaalülevaade, samuti Eestit iseloomustavad teemakaardid. Iga käsitletava valdkonna kohta on aastaraamatus ülevaatlik artikkel, mida täiendavad tabelid ja joonised. Eesti kohta maailmas aitavad iseloomustada võrdlused teiste riikidega. Raamatu lõpus on statistiliste mõistete ja definitsioonide tähestikuline loend ning sisujuht.

Väljaande kaas

Loe edasi

Tööstustoodangu tootjahinnaindeks juunis langes

pressiteade nr 85

Tööstustoodangu tootjahinnaindeksi muutus oli 2014. aasta juunis võrreldes maiga -0,2% ja võrreldes 2013. aasta juuniga -3,1%, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Ehitushinnaindeksi langus jätkus II kvartalis

pressiteade nr 84

Ehitushinnaindeksi muutus oli 2014. aasta II kvartalis võrreldes I kvartaliga -0,7% ja võrreldes eelmise aasta II kvartaliga 0,8%, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Mais peatus majutusettevõtetes mullusest rohkem turiste

pressiteade nr 83

Mais peatus majutusettevõtetes 274 000 turisti, teatab Statistikaamet. Välisturiste oli 2% ja siseturiste 9% rohkem kui eelmise aasta mais.

Loe edasi

Mais kaubavahetus kahanes

pressiteade nr 82

Kaupade eksport kahanes 2014. aasta mais 9% ja import 4% võrreldes eelmise aasta sama kuuga, teatab Statistikaamet. Ekspordi ja impordi langust mõjutas oluliselt elektriseadmete ja mehaaniliste masinate kaubavahetuse vähenemine.

Loe edasi

Tarbijahinnaindeksi aastamuutust mõjutas juunis enim elekter

pressiteade nr 81

Tarbijahinnaindeksi muutus oli 2014. aasta juunis võrreldes maiga 0,0% ja võrreldes eelmise aasta juuniga –0,4%, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Mais tööstustoodangu kasv jätkus

pressiteade nr 80

Tööstusettevõtted tootsid 2014. aasta mais 2% rohkem toodangut kui eelmise aasta mais, teatab Statistikaamet. Toodang suurenes nii töötlevas tööstuses kui ka mäetööstuses ja energeetikas.

Diagramm: Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend

Loe edasi

Jaemüügi kasv aeglustus mais

pressiteade nr 79

Jaekaubandusettevõtete kaupade jaemüük suurenes 2014. aasta mais eelmise aasta maiga võrreldes püsivhindades 4%, teatab Statistikaamet. Kui aprillis kasvas jaemüük aastases võrdluses 8%, siis mais jaemüügi kasv aeglustus.

Diagramm: Jaekaubandusettevõtete jaemüügi mahuindeks ja selle trend

Loe edasi