Nime Ülar nimepäev on 1. september.

Eesnime Ülar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ülar 285 mehel. Ülar on populaarsuselt 398. mehenimi.

Vanim Ülar on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 20–24.

Ülar on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Ülar vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,60.

Kõige rohkem on eesnimega Ülar sündinuid juunis, kokku 29.

Kõige populaarsem on eesnimi Ülar Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,24.