Nime Ülar nimepäev on 1. september.

Eesnime Ülar statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ülar 288 mehel. Ülar on populaarsuselt 397. mehenimi.

Vanim Ülar on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 20–24.

Ülar on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 49).

Kõige populaarsem on eesnimi Ülar vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,51.

Kõige rohkem on eesnimega Ülar sündinuid detsembris, kokku 30.

Kõige populaarsem on eesnimi Ülar Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,52.