Nime Ülari nimepäev on 1. september.

Eesnime Ülari statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ülari 142 mehel. Ülari on populaarsuselt 576. mehenimi.

Vanim Ülari on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 15–19.

Ülari on keskmiselt 45 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige populaarsem on eesnimi Ülari vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,83.

Kõige rohkem on eesnimega Ülari sündinuid märtsis, kokku 19.

Kõige populaarsem on eesnimi Ülari Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,26.