Nime Ülari nimepäev on 1. september.

Eesnime Ülari statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ülari 143 mehel. Ülari on populaarsuselt 573. mehenimi.

Vanim Ülari on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 15–19.

Ülari on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige populaarsem on eesnimi Ülari vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,06.

Kõige rohkem on eesnimega Ülari sündinuid märtsis, kokku 19.

Kõige populaarsem on eesnimi Ülari Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,22.