Nime Üllar nimepäev on 1. september.

Eesnime Üllar statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Üllar 823 mehel. Üllar on populaarsuselt 202. mehenimi.

Vanim Üllar on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Üllar on keskmiselt 54 aasta vanune (mediaanvanus on 55).

Kõige populaarsem on eesnimi Üllar vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 19,46.

Kõige rohkem on eesnimega Üllar sündinuid aprillis, kokku 92.

Kõige populaarsem on eesnimi Üllar Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 24,20.