Nime Ülle nimepäev on 19. veebruar.

Eesnime Ülle statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ülle 4320 naisel. Ülle on populaarsuselt 18. naisenimi.

Vanim Ülle on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Ülle on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 59).

Kõige populaarsem on eesnimi Ülle vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 121,42.

Kõige rohkem on eesnimega Ülle sündinuid aprillis, kokku 414.

Kõige populaarsem on eesnimi Ülle Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 59,91.