Nime Ülle nimepäev on 19. veebruar.

Eesnime Ülle statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ülle 4267 naisel. Ülle on populaarsuselt 20. naisenimi.

Vanim Ülle on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Ülle on keskmiselt 60 aasta vanune (mediaanvanus on 60).

Kõige populaarsem on eesnimi Ülle vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 122,14.

Kõige rohkem on eesnimega Ülle sündinuid aprillis, kokku 411.

Kõige populaarsem on eesnimi Ülle Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 58,65.