Nime Ülle nimepäev on 19. veebruar.

Eesnime Ülle statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ülle 4230 naisel. Ülle on populaarsuselt 20. naisenimi.

Vanim Ülle on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Ülle on keskmiselt 61 aasta vanune (mediaanvanus on 61).

Kõige populaarsem on eesnimi Ülle vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 119,46.

Kõige rohkem on eesnimega Ülle sündinuid aprillis, kokku 408.

Kõige populaarsem on eesnimi Ülle Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 58,39.