Nime Ülo nimepäev on 1. september.

Eesnime Ülo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ülo 1560 mehel. Ülo on populaarsuselt 108. mehenimi.

Vanim Ülo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ülo on keskmiselt 69 aasta vanune (mediaanvanus on 70).

Kõige populaarsem on eesnimi Ülo vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 44,52.

Kõige rohkem on eesnimega Ülo sündinuid juulis, kokku 165.

Kõige populaarsem on eesnimi Ülo Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 30,64.