Nime Ülo nimepäev on 1. september.

Eesnime Ülo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ülo 1639 mehel. Ülo on populaarsuselt 105. mehenimi.

Vanim Ülo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ülo on keskmiselt 69 aasta vanune (mediaanvanus on 69).

Kõige populaarsem on eesnimi Ülo vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 45,48.

Kõige rohkem on eesnimega Ülo sündinuid juulis, kokku 171.

Kõige populaarsem on eesnimi Ülo Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 30,82.