Nime Ülvi nimepäev on 19. veebruar.

Eesnime Ülvi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ülvi alla viiel mehel ja 27 naisel. Ülvi on populaarsuselt 12096. mehenimi ja 1590. naisenimi.

Vanim Ülvi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 20–24.

Ülvi on keskmiselt 56 aasta vanune (mediaanvanus on 57).

Kõige populaarsem on eesnimi Ülvi vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,75.

Kõige rohkem on eesnimega Ülvi sündinuid juulis, kokku 5.