Nime Ülvi nimepäev on 19. veebruar.

Eesnime Ülvi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ülvi alla viiel mehel ja 27 naisel. Ülvi on populaarsuselt 11857. mehenimi ja 1579. naisenimi.

Vanim Ülvi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Ülvi on keskmiselt 55 aasta vanune (mediaanvanus on 56).

Kõige populaarsem on eesnimi Ülvi vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,65.

Kõige rohkem on eesnimega Ülvi sündinuid juulis, kokku 5.