Perekonnanime Tamme statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Tamme 430 mehel ja 484 naisel. Perekonnanimede levikult on Tamme meeste puhul 87. ja naiste puhul 83. kohal.

Perekonnanime Tamme kandja on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige levinum on perekonnanimi Tamme vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,04.

Perekonnanimi Tamme on levinuim Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 18,07.