Nime Aada nimepäev on 24. aprill.

Eesnime Aada statistika

2022. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aada 38 naisel. Aada on populaarsuselt 1315. naisenimi.

Vanim Aada on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Aada on keskmiselt 65 aasta vanune (mediaanvanus on 72).

Kõige populaarsem on eesnimi Aada vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,71.

Kõige rohkem on eesnimega Aada sündinuid jaanuaris, kokku 7.

Kõige populaarsem on eesnimi Aada Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,49.