Nime Aada nimepäev on 24. aprill.

Eesnime Aada statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aada 35 naisel. Aada on populaarsuselt 1398. naisenimi.

Vanim Aada on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Aada on keskmiselt 66 aasta vanune (mediaanvanus on 74).

Kõige populaarsem on eesnimi Aada vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,91.

Kõige rohkem on eesnimega Aada sündinuid jaanuaris, kokku 6.