Nime Aadam nimepäev on 24. detsember.

Eesnime Aadam statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aadam 21 mehel. Aadam on populaarsuselt 1499. mehenimi.

Vanim Aadam on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Aadam on keskmiselt 26 aasta vanune (mediaanvanus on 18).

Kõige populaarsem on eesnimi Aadam vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,69.