Nime Aadam nimepäev on 24. detsember.

Eesnime Aadam statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aadam 20 mehel. Aadam on populaarsuselt 1533. mehenimi.

Vanim Aadam on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Aadam on keskmiselt 26 aasta vanune (mediaanvanus on 18).

Kõige populaarsem on eesnimi Aadam vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,60.