Nime Aade nimepäev on 16. detsember.

Eesnime Aade statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aade alla viiel mehel ja 47 naisel. Aade on populaarsuselt 11857. mehenimi ja 1194. naisenimi.

Vanim Aade on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Aade on keskmiselt 64 aasta vanune (mediaanvanus on 67).

Kõige populaarsem on eesnimi Aade vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,26.

Kõige rohkem on eesnimega Aade sündinuid veebruaris, kokku 6.