Nime Aadi nimepäev on 6. november.

Eesnime Aadi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aadi 58 mehel. Aadi on populaarsuselt 883. mehenimi.

Vanim Aadi on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Aadi on keskmiselt 55 aasta vanune (mediaanvanus on 61).

Kõige populaarsem on eesnimi Aadi vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,64.

Kõige rohkem on eesnimega Aadi sündinuid märtsis, kokku 9.

Kõige populaarsem on eesnimi Aadi Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,12.