Nime Aado nimepäev on 6. november.

Eesnime Aado statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aado 75 mehel. Aado on populaarsuselt 790. mehenimi.

Vanim Aado on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Aado on keskmiselt 74 aasta vanune (mediaanvanus on 77).

Kõige populaarsem on eesnimi Aado vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,74.

Kõige rohkem on eesnimega Aado sündinuid märtsis, kokku 10.