Nime Aado nimepäev on 6. november.

Eesnime Aado statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aado 81 mehel. Aado on populaarsuselt 751. mehenimi.

Vanim Aado on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Aado on keskmiselt 73 aasta vanune (mediaanvanus on 76).

Kõige populaarsem on eesnimi Aado vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,11.

Kõige rohkem on eesnimega Aado sündinuid mais, kokku 12.