Nime Aadu nimepäev on 6. november.

Eesnime Aadu statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aadu 200 mehel. Aadu on populaarsuselt 478. mehenimi.

Vanim Aadu on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Aadu on keskmiselt 69 aasta vanune (mediaanvanus on 75).

Kõige populaarsem on eesnimi Aadu vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,97.

Kõige rohkem on eesnimega Aadu sündinuid jaanuaris, kokku 20.

Kõige populaarsem on eesnimi Aadu Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,11.