Nime Aadu nimepäev on 6. november.

Eesnime Aadu statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aadu 212 mehel. Aadu on populaarsuselt 468. mehenimi.

Vanim Aadu on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Aadu on keskmiselt 69 aasta vanune (mediaanvanus on 74).

Kõige populaarsem on eesnimi Aadu vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,44.

Kõige rohkem on eesnimega Aadu sündinuid aprillis, kokku 22.

Kõige populaarsem on eesnimi Aadu Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,08.