Nime Aale nimepäev on 16. detsember.

Eesnime Aale statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aale 35 naisel. Aale on populaarsuselt 1392. naisenimi.

Vanim Aale on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Aale on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige populaarsem on eesnimi Aale vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,21.

Kõige rohkem on eesnimega Aale sündinuid märtsis, kokku 7.