Nime Aalo nimepäev on 11. september.

Eesnime Aalo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aalo 18 mehel ja alla viiel naisel. Aalo on populaarsuselt 1633. mehenimi ja 6093. naisenimi.

Vanim Aalo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Aalo on keskmiselt 59 aasta vanune (mediaanvanus on 60).