Nime Aap nimepäev on 6. jaanuar.

Eesnime Aap statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aap 31 mehel. Aap on populaarsuselt 1216. mehenimi.

Vanim Aap on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Aap on keskmiselt 36 aasta vanune (mediaanvanus on 31).

Kõige populaarsem on eesnimi Aap vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,76.

Kõige rohkem on eesnimega Aap sündinuid mais, kokku 5.