Nime Aap nimepäev on 6. jaanuar.

Eesnime Aap statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aap 31 mehel. Aap on populaarsuselt 1201. mehenimi.

Vanim Aap on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Aap on keskmiselt 35 aasta vanune (mediaanvanus on 30).

Kõige populaarsem on eesnimi Aap vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,86.

Kõige rohkem on eesnimega Aap sündinuid mais, kokku 5.