Nime Aare nimepäev on 12. oktoober.

Eesnime Aare statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aare 1995 mehel ja 7 naisel. Aare on populaarsuselt 87. mehenimi ja 3504. naisenimi.

Vanim Aare on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Aare on keskmiselt 59 aasta vanune (mediaanvanus on 61).

Kõige populaarsem on eesnimi Aare vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 41,95.

Kõige rohkem on eesnimega Aare sündinuid märtsis, kokku 192.

Kõige populaarsem on eesnimi Aare Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 33,67.