Nime Aare nimepäev on 12. oktoober.

Eesnime Aare statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aare 2036 mehel ja 7 naisel. Aare on populaarsuselt 84. mehenimi ja 3457. naisenimi.

Vanim Aare on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Aare on keskmiselt 59 aasta vanune (mediaanvanus on 60).

Kõige populaarsem on eesnimi Aare vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 42,17.

Kõige rohkem on eesnimega Aare sündinuid märtsis, kokku 194.

Kõige populaarsem on eesnimi Aare Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 33,31.