Nime Aarne nimepäev on 16. november.

Eesnime Aarne statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aarne 695 mehel. Aarne on populaarsuselt 227. mehenimi.

Vanim Aarne on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Aarne on keskmiselt 63 aasta vanune (mediaanvanus on 64).

Kõige populaarsem on eesnimi Aarne vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 16,04.

Kõige rohkem on eesnimega Aarne sündinuid augustis, kokku 68.

Kõige populaarsem on eesnimi Aarne Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,80.