Nime Aarne nimepäev on 16. november.

Eesnime Aarne statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aarne 705 mehel. Aarne on populaarsuselt 224. mehenimi.

Vanim Aarne on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Aarne on keskmiselt 62 aasta vanune (mediaanvanus on 63).

Kõige populaarsem on eesnimi Aarne vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 15,27.

Kõige rohkem on eesnimega Aarne sündinuid augustis, kokku 69.

Kõige populaarsem on eesnimi Aarne Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,73.