Nime Aaro nimepäev on 12. oktoober.

Eesnime Aaro statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aaro 88 mehel. Aaro on populaarsuselt 727. mehenimi.

Vanim Aaro on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Aaro on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige populaarsem on eesnimi Aaro vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,24.

Kõige rohkem on eesnimega Aaro sündinuid veebruaris, kokku 12.