Nime Aavo nimepäev on 21. veebruar.

Eesnime Aavo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aavo 662 mehel. Aavo on populaarsuselt 233. mehenimi.

Vanim Aavo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Aavo on keskmiselt 65 aasta vanune (mediaanvanus on 66).

Kõige populaarsem on eesnimi Aavo vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 15,58.

Kõige rohkem on eesnimega Aavo sündinuid märtsis, kokku 72.

Kõige populaarsem on eesnimi Aavo Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,08.