Nime Adeele nimepäev on 16. detsember.

Eesnime Adeele statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Adeele 567 naisel. Adeele on populaarsuselt 303. naisenimi.

Vanim Adeele on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Adeele on keskmiselt 9 aasta vanune (mediaanvanus on 7).

Kõige populaarsem on eesnimi Adeele vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 25,72.

Kõige rohkem on eesnimega Adeele sündinuid juulis, kokku 60.

Kõige populaarsem on eesnimi Adeele Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,27.