Nime Adeele nimepäev on 16. detsember.

Eesnime Adeele statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Adeele 547 naisel. Adeele on populaarsuselt 306. naisenimi.

Vanim Adeele on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Adeele on keskmiselt 8 aasta vanune (mediaanvanus on 6).

Kõige populaarsem on eesnimi Adeele vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 26,92.

Kõige rohkem on eesnimega Adeele sündinuid juulis, kokku 59.

Kõige populaarsem on eesnimi Adeele Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,23.