Nime Ado nimepäev on 6. november.

Eesnime Ado statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ado 101 mehel. Ado on populaarsuselt 686. mehenimi.

Vanim Ado on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 25–29.

Ado on keskmiselt 71 aasta vanune (mediaanvanus on 73).

Kõige populaarsem on eesnimi Ado vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,62.

Kõige rohkem on eesnimega Ado sündinuid aprillis, kokku 11.

Kõige populaarsem on eesnimi Ado Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,59.