Nime Ado nimepäev on 6. november.

Eesnime Ado statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ado 111 mehel. Ado on populaarsuselt 643. mehenimi.

Vanim Ado on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 25–29.

Ado on keskmiselt 71 aasta vanune (mediaanvanus on 73).

Kõige populaarsem on eesnimi Ado vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,89.

Kõige rohkem on eesnimega Ado sündinuid novembris, kokku 13.

Kõige populaarsem on eesnimi Ado Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,57.