Nime Aet nimepäev on 5. veebruar.

Eesnime Aet statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aet 271 naisel. Aet on populaarsuselt 457. naisenimi.

Vanim Aet on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Aet on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige populaarsem on eesnimi Aet vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,90.

Kõige rohkem on eesnimega Aet sündinuid märtsis, kokku 30.

Kõige populaarsem on eesnimi Aet Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,37.