Nime Age nimepäev on 21. jaanuar.

Eesnime Age statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Age 385 naisel. Age on populaarsuselt 380. naisenimi.

Vanim Age on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Age on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 45).

Kõige populaarsem on eesnimi Age vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,86.

Kõige rohkem on eesnimega Age sündinuid jaanuaris, kokku 45.

Kõige populaarsem on eesnimi Age Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,95.