Nime Agne nimepäev on 21. jaanuar.

Eesnime Agne statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Agne 204 naisel. Agne on populaarsuselt 552. naisenimi.

Vanim Agne on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Agne on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Agne vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,21.

Kõige rohkem on eesnimega Agne sündinuid jaanuaris, kokku 23.