Nime Agnes nimepäev on 21. jaanuar.

Eesnime Agnes statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Agnes 1002 naisel. Agnes on populaarsuselt 194. naisenimi.

Vanim Agnes on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Agnes on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 39).

Kõige populaarsem on eesnimi Agnes vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,63.

Kõige rohkem on eesnimega Agnes sündinuid juulis, kokku 99.

Kõige populaarsem on eesnimi Agnes Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,81.