Nime Agnes nimepäev on 21. jaanuar.

Eesnime Agnes statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Agnes 997 naisel. Agnes on populaarsuselt 190. naisenimi.

Vanim Agnes on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Agnes on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige populaarsem on eesnimi Agnes vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,37.

Kõige rohkem on eesnimega Agnes sündinuid juulis, kokku 99.

Kõige populaarsem on eesnimi Agnes Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,88.