Nime Ago nimepäev on 25. september.

Eesnime Ago statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ago 642 mehel. Ago on populaarsuselt 238. mehenimi.

Vanim Ago on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Ago on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 56).

Kõige populaarsem on eesnimi Ago vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,28.

Kõige rohkem on eesnimega Ago sündinuid augustis, kokku 65.

Kõige populaarsem on eesnimi Ago Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,22.