Nime Ago nimepäev on 25. september.

Eesnime Ago statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ago 636 mehel. Ago on populaarsuselt 246. mehenimi.

Vanim Ago on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ago on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 57).

Kõige populaarsem on eesnimi Ago vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,90.

Kõige rohkem on eesnimega Ago sündinuid augustis, kokku 64.

Kõige populaarsem on eesnimi Ago Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,68.