Nime Agu nimepäev on 25. september.

Eesnime Agu statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Agu 373 mehel. Agu on populaarsuselt 338. mehenimi.

Vanim Agu on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Agu on keskmiselt 63 aasta vanune (mediaanvanus on 63).

Kõige populaarsem on eesnimi Agu vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,95.

Kõige rohkem on eesnimega Agu sündinuid mais, kokku 53.

Kõige populaarsem on eesnimi Agu Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,27.