Nime Ahti nimepäev on 21. juuni.

Eesnime Ahti statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ahti 758 mehel. Ahti on populaarsuselt 215. mehenimi.

Vanim Ahti on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ahti on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 49).

Kõige populaarsem on eesnimi Ahti vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 14,95.

Kõige rohkem on eesnimega Ahti sündinuid augustis, kokku 76.

Kõige populaarsem on eesnimi Ahti Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,51.