Nime Ahto nimepäev on 21. juuni.

Eesnime Ahto statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ahto 738 mehel. Ahto on populaarsuselt 221. mehenimi.

Vanim Ahto on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ahto on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige populaarsem on eesnimi Ahto vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,30.

Kõige rohkem on eesnimega Ahto sündinuid aprillis, kokku 73.

Kõige populaarsem on eesnimi Ahto Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,48.