Nime Aigar nimepäev on 11. märts.

Eesnime Aigar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aigar 453 mehel. Aigar on populaarsuselt 306. mehenimi.

Vanim Aigar on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Aigar on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige populaarsem on eesnimi Aigar vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,45.

Kõige rohkem on eesnimega Aigar sündinuid mais, kokku 50.

Kõige populaarsem on eesnimi Aigar Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 18,16.