Nime Aiki nimepäev on 6. september.

Eesnime Aiki statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aiki 6 mehel ja 144 naisel. Aiki on populaarsuselt 3263. mehenimi ja 673. naisenimi.

Vanim Aiki on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Aiki on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 45).

Kõige populaarsem on eesnimi Aiki vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,83.

Kõige rohkem on eesnimega Aiki sündinuid aprillis, kokku 17.

Kõige populaarsem on eesnimi Aiki Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,59.