Nime Aiki nimepäev on 6. september.

Eesnime Aiki statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aiki 6 mehel ja 144 naisel. Aiki on populaarsuselt 3221. mehenimi ja 669. naisenimi.

Vanim Aiki on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Aiki on keskmiselt 45 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige populaarsem on eesnimi Aiki vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,95.

Kõige rohkem on eesnimega Aiki sündinuid aprillis, kokku 17.

Kõige populaarsem on eesnimi Aiki Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,85.