Nime Aila nimepäev on 16. september.

Eesnime Aila statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aila 40 naisel. Aila on populaarsuselt 1304. naisenimi.

Vanim Aila on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Aila on keskmiselt 47 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige populaarsem on eesnimi Aila vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,96.

Kõige rohkem on eesnimega Aila sündinuid augustis, kokku 8.

Kõige populaarsem on eesnimi Aila Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 0,62.