Nime Aila nimepäev on 16. september.

Eesnime Aila statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aila 42 naisel. Aila on populaarsuselt 1280. naisenimi.

Vanim Aila on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Aila on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige populaarsem on eesnimi Aila vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,97.

Kõige rohkem on eesnimega Aila sündinuid augustis, kokku 8.

Kõige populaarsem on eesnimi Aila Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 0,62.