Nime Aile nimepäev on 16. september.

Eesnime Aile statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aile 213 naisel. Aile on populaarsuselt 532. naisenimi.

Vanim Aile on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Aile on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 47).

Kõige populaarsem on eesnimi Aile vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,78.

Kõige rohkem on eesnimega Aile sündinuid aprillis, kokku 28.

Kõige populaarsem on eesnimi Aile Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,07.